Hint F:

 

De parkeerterreinen worden aangeduid met P en dan een cijfer. Het cijfer is F.